Vašem poljoprivrednom domaćinstvu
potrebna je podrška uz najbolje uslove na
tržištu mikrokredita?


Agromen, pouzdani partner
svakog pravog domaćina, vam
donosi kredit za poljoprivredu!

• Jednostavna procedura
• Mogućnost kredita bez jemca
• Poklon ZA SVAKI KREDIT REALIZOVAN DO 15.03.2021.

Brza
gotovinska
isplata

Grejs period
prema vašim
potrebama

 
Uslovi odobravanja
* Iznos: 300-50.000 KM
* Rok otplate: do 84 mjeseca
* Ukoliko se kredit u cjelosti koristi za nabavku obrtnih sredstava, maksimalan rok otplate može da bude do polovine definisanih rokova otplate kredita.
 

Kako aplicirati za kredit online?

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 13,5% do 18%.
Naknada za obradu kredita kreće se od 0% do 1,5% u zavisnosti od iznosa kredita. 
Za iznos kredita od 50.000 KM i rok otplate od 84 mjeseca, uz nominalnu kamatnu stopu od 13,5%, 1% provizije za obradu kredita, trošak mjenice od 5 KM, trošak ovjere dokumentacije od 12,00 KM*


EKS iznosi 14,77%

*trošak ovjere dokumentacije odnosi se samo na poslovnice u Federaciji BiH.
Napomena: Minimalan iznos anuiteta je 50,00 KM.
Društvo odobrava kreditne plasmane u KM, uz valutnu klauzulu u EUR-u.

Kontaktirajte nas!

Ovim putem potvrđujem da sam upoznat/a i slažem se sa pravilima privatnosti Mikrokreditnog društva Mikrofin.

Kontaktirajte nas!

Ovim putem potvrđujem da sam upoznat/a i slažem se sa pravilima privatnosti Mikrokreditnog društva Mikrofin.

Bodybuilding Motivation - Mad As Hell (muscle factory) oxandrolone video: female bodybuilding and fitness motivation